Alapítvány

Feladata

A Szeged Táncegyüttes Alapítvány elsődleges feladata a Dr. Martin György AMI (Alapfokú Művészeti Iskola) fenntartása.

Határon túli tevékenység

A Szeged Táncegyüttes kiemelten fontos feladatának érezi, hogy a velünk és mellettünk élők néptánc-hagyományainak és kultúrájuk legértékesebb darabjainak megismerése mellett a határokon túli magyar nemzetiségiek hagyományőrzését segítse.

Hisszük és valljuk, hogy a tánc az a nonverbális, metakommunikatív, kapcsolatteremtő és információ közvetítő eszköz, amely által közelebb lehet kerülni egymáshoz, amely embereket és nemzeteket kapcsol össze.

A Duna – Körös – Maros – Tisza Eurorégióban közel 300.000 magyar ember él román, illetve szerb többségű magyar kisebbségi településeken. Nincs napi lehetőségük magyar nyelvi és kulturális azonosságuk megélésére. Hiányzik a magyar anyanyelvű kulturális közeg a felnőttek és a gyermekeik számára. A magyar kisebbség gyermekeinek csak közel egyharmada vesz részt magyar anyanyelvi képzésben. A gyermekek szocializációjából hiányzik a magyar azonosságra nevelés. Anyaországi közösségi kultúrára, anyanyelvi támogatásra, közösségi élményekre, szocializációs közegre van szükségük.

Szegednek – mint a régió gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális központjának – kiemelt támogató szerepe van a határokon túl élő magyar nemzetiségűek anyanyelvi kultúrájának megőrzésében és ápolásában. A saját anyagi lehetőségeinkhez mérten szakmai programok szervezésével és lebonyolításával, tánctáborokban történő részvétellel, folyamatos oktatással próbáljuk segíteni a vajdasági, bánsági és erdélyi magyarokat eme munkájukban.

Sikerült olyan közös, magyar, román etnográfusokból és néptánckutatókból álló szakembergárdát felállítani és ennek a csoportnak a működését biztosítani, amely a magyarországi Csongrád megye, a romániai Temes és Bihar megye folklórhagyományainak ápolásán, néprajzi gyűjtések, továbbképzések és közös rendezvények megvalósításának keretén belül próbálja az előbb felvázolt célokat elérni. Az anyaországi románság és szerbség kulturális emlékeinek feltárása, megóvása és közkinccsé tétele is a kívánt célok között van.

A Szeged Táncegyüttes oktatói 2000 óta havi rendszerességgel tanítanak a romániai magyarok körében. A befogadó települések: Temesvár, Végvár, Zsombolya, Mezőtelegd. 2017. őszén indult meg az oktatás a bihar megyei Székelyhídon, majd 2018. őszén Biharpüspökiben. A 3 új csoportban több, mint 70 gyermeket oktatunk.
A gyerekek rendszeresen látogatnak Szegedre és közös fellépéseken vesznek részt szegedi testvércsoportjaikkal.

Kuratórium elnöke: Gombos András

Kuratóriumi tagok: dr Dobóczky Károlyné, Jakabné Kurusa Mária, Kenderesi Mihályné, Pádár Timea, Szűts Zita