Ma lenne 79 éves Nagy Albert (Berci bácsi), aki 1941. június 10-én született Gyomán, ahol 1967 és 72 között a Körösmenti Táncegyüttes tagja, majd vezetője volt. 1972-től a Szeged Táncegyüttes vezetője.

A magyar és a Magyarországon élő nemzetiségek néptánc hagyományait dolgozta fel, tanulmányozta a bolgár és a török folklórhagyományokat. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a határon túli magyarság körében végzett oktató és szervező munkájával.

Munkásságát 1976-ban Juhász Gyula-díjjal, 1978-ban SZOT-díjjal, 1995-ben Népművelésért Díjjal, 2001-ben pedig Harangozó Gyula-díjjal ismerték el. 2003-ban a népművészet közvagyonként való kezeléséhez, megőrzéséhez, nemzedékek közötti átörökítéséhez hozzájáruló tevékenységéért Életfa-díjat kapott.